Voorboeken 2018

U kunt een voorboeking maken voor 2018. Deze boeking is onder voorbehoud van prijs- en programmawijzigingen tot ontvangst van de definitieve bevestiging medio oktober/november 2017. De prijzen van 2018 zijn gebaseerd op de prijzen van 2017 waarbij rekening gehouden dient te worden, naast genoemde prijs- en programmawijzigingen, met verschuivende vakantieperioden en nationale feestdagen in 2018. Bij een voorboeking doet u een aanbetaling van € 180,00,-. Nadat de prijzen voor het nieuwe seizoen zijn verwerkt, ontvangt u een definitieve bevestigingsfactuur. Hierbij wordt uw aanbetaling verrekend met de totale huursom. Vanaf het moment dat u de voorboeking voor 2018 heeft gemaakt kunt u tot en met 14 dagen na ontvangst van de definitieve bevestiging, de boeking kosteloos annuleren of wijzigen.