Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende huur van accommodaties die met Tendi.nl worden gesloten en zijn een onverbrekelijk onderdeel van de reisovereenkomst. Neem daarom vooraf goed kennis van de inhoud van deze voorwaarden. Zowel Tendi als de boeker vinden hierin de wederzijdse rechten en plichten. Tendi is aangesloten bij SGR onder nummer 3797.

Download de Algemene Verkoopvoorwaarden: [PDF]

<