Algemene Voorwaarden

Deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende huur van accommodaties die met Tendi.nl worden gesloten. En zijn een onverbrekelijk onderdeel van de reisovereenkomst. Neem daarom vooraf goed kennis van de inhoud van deze voorwaarden. Zowel Tendi.nl als de boeker vinden hierin de wederzijdse rechten en plichten.

Download de Algemene Verkoopvoorwaarden: [PDF]