SGR

Tendi is aangesloten bij de *Stichting Garantiefonds Reisgelden* (SGR-lidmaatschapsnummer 3797). Alle op de site gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van SGR. SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Indien er niet rechtstreeks bij Tendi is geboekt, raden wij u aan om uw reis of een item daarvan, te boeken bij een bij SGR-aangesloten reisorganisatie.

Zij zijn herkenbaar aan het op hun verkoopkantoren aangebrachte vignet met de lachende wereldbol. Voor meer info kijk je op: www.sgr.nl

 

<