Hoofdboeker


De hoofdboeker is de contactpersoon die namens de party (groep van boekers) boekt. Deze persoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de hele boeking.