Reissom

De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen incl. btw, geldkoersen en belastingen zoals deze bij Tendi bekend waren bij het in druk geven van onze flyer en het publiceren van onze website in september 2021.

Wij behouden echter wel het recht om de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de kosten, verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven. 

<